Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Bliv professionel vejleder af børn, unge og voksne

 • Lær at anvende vejledningsmetoder og redskaber 
 • Lær at vurdere vejledningsindsatser og vælge  relevante løsningsmodeller.
 • Bliv klædt på til tværfagligt samarbejde omkring vejledningsforløb.

Hjælp børn, unge og voksne med at finde fodfæste i uddannelsessystemet eller arbejdslivet. 

Når mange døre står åbne, kan det være svært at vælge . Det er her den professionelle vejledning kommer ind i billedet.

På uddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) lærer du at anvende vejledningsmetoder og redskaber, så du kan tilrettelægge og gennemføre vejledningsaktiviteter, herunder håndtere manglende motivation og læringsmodstand. Du vil blive klædt på til at kunne varetage vejlederrollen i det tværprofessionelle samarbejde.  

Du vil få overblik over uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og du vil få indblik i vejledningens samfundsmæssige betydning, så du bliver i stand til at vurdere og diskutere vejledningsindsatser. 

Fakta om uddannelsen

 • Type : Diplomuddannelse
 • ECTS : 60
 • Økonomi : Egenbetaling
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid. Maksimalt 6 år
 • Adgangskrav : Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Typisk på vores campus i Kolding 

Hør, hvad en UU-vejleder har fået ud af uddannelsen

Tanja Skøtt er UU-vejleder i Kolding Kommune, og her kan du høre, hvad hun har fået ud af at læse en Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK).

Jeg er UU-vejleder, og jeg har på uddannelsen lært, at vejledning er et komplekst område. Det er både pædagogik, psykologi, filosofi og etik, og så skal det bruges, hvor det giver mening for den enkelte, for vi er alle forskellige.

Tanja Skøtt, UU-vejleder

Studerene på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Digital DUEK - når du vil læse online

Digital DUEK - når du vil læse online

På UC SYD har du mulighed for at tage dele af din vejlederuddannelse online. Vi kalder den Digital DUEK.

De formater, du kan forvente at møde i den Digitale DUEK, er følgende:

Online moduler
Modulerne har én opstartsdag med fysisk eller online fremmøde. Online fremmøde betyder, at du følger undervisningen i klasselokalet hjemmefra på din computer.
Herefter følger et antal undervisningsgange med synkron online undervisning i 2-3 timer for alle deltagere på modulet.
I uger hvor der ikke er undervisning, arbejder du som studerende selvstændigt og fleksibelt med læsning, videooplæg, øvelser og reflektionsopgaver fra underviser.

Blendede moduler
Der er to muligheder:

1. Én opstartsdag med fysisk eller online fremmøde.
Herefter foregår undervisningen enten online (for alle) eller som fremmøde. Fremmødet kan være enten online eller fysisk. Her er tale om en blanding af ”rene” onlinegange for alle og fremmødegange (online eller fysisk fremmøde).

2. Undervisningen er fremmødeundervisning, hvor du enten har fremmøde online eller fysisk på UC SYD. Her er tale om fremmøde alle gange, enten fysisk eller online.

Fælles for de forskellige formater
Uanset format vil du møde struktureret undervisning med høj faglighed og stor variation. Der indgår bl.a. undervisningsvideoer, power-points med tale, forskellige opgavetyper samt digitale diskussioner.

Underviseren giver feedback og vejledning på vores læringsplatform Its learning. På vores hjemmeside fremgår det ved hvert modul, hvilket format du kan forvente. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine muligheder - online eller kig forbi på campus i Kolding.

 

Hør hvordan et online-modul banede vej til drømmejobbet

Kristine Zederkof var skeptisk over at skulle læse et modul online. Men Kristines fordomme om online undervisning blev hurtigt skudt ned. Og allerede inden hun er færdig med sin Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, scorede hun drømmejobbet som vejleder.

LÆS HISTORIEN: Kristine har fået drømmejobbet som vejleder efter kun ét online-modul

Jeg er blevet positivt overrasket over, at jeg sagtens kan lære på den her måde. Og så er der den kæmpe fordel, at jeg altid kan vende tilbage til undervisningen og diskussionerne igen, fordi de bliver optagede og gemt.

Kristine Zederkof

Praktiske informationer

Uddannelsens varighed

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter. 

Sådan tilmelder du dig

Som studerende på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning tilmelder du dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, der passer dig.

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Se oversigten over obligatoriske og valgfrie moduler på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning længere nede på denne side.

Adgangskrav på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

For at komme ind på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på UC SYD skal du have afsluttet en videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. 

Derudover forudsætter diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Økonomi

Diplomuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside. 

Studievejledning

Få råd og vejledning til at vælge den rigtige efter- og videreuddannelse. Vi har samlet de vigtigste oplysninger til dig, der har spørgsmål til dit studievalg. Du kan også kontakte vores studievejleder for personlig vejledning.

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.
 

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler , 2-3 valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt, som i alt udgør 60 ECTS-point. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche. Du kan vælge valgmoduler uden for uddannelsens område – dog højst 15 ECTS.

Oversigt over uddannelsens opbygning

Obligatoriske moduler

Her kan du læse om og tilmelde dig de obligatoriske moduler på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Vejledning og vejleder

ECTS: 10

Læs mere

Vejledning og individ

ECTS: 10

Læs mere

Vejledning og samfund

ECTS: 10

Læs mere

Afgangsprojekt, Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 15

Læs mere

Valgfrie moduler

Sortér valgmodulerne på fagområde eller semester, og få vist lige de moduler, der er relevante for dig.

Har du spørgsmål? Kontakt os

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder. Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.