Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

VEU-godtgørelse og befordring

UC SYD AMU

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse står for voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse og er beregnet til vikardækning. Pengene er dog ikke øremærkede.

Følgende oplysninger er hentet fra borger.dk og uvm.dk, og vi tager derfor forbehold forbehold for eventuelle ændringer som er sket siden denne sides opdatering d. 12.04 2023. 

Hvem kan få VEU-godtgørelse?

Du skal være i arbejde eller være selvstændig. Virksomheden skal have dansk CVR-nr. og være under dansk lov. Du kan således godt være udenlandsk statsborger eller pendler fra Tyskland eller Sverige til dit arbejde i Danmark.

Du skal have forladt folkeskolen og opfylde aldersbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse til.

Ikke-uddannede og kortuddannede kan få VEU-godtgørelse. Du må have en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau fx ufaglært, tømrer, murer, elektriker osv.

Har du en videregående uddannelse kan du ikke få VEU-godtgørelse medmindre du ikke har haft beskæftigelse inden for dit uddannelsesområde i de sidste fem år. Det gælder fx pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker. 

Hvis du er ledig med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, kan du få uddannelsesydelse.

Beløbet

Beløbet i 2023 er kr. 4.555,- pr. uge svarende til dagpengesatsen. Du får VEU-godtgørelsessats uanset din løn.

VEU-godtgørelsen tilfalder arbejdsgiveren/institutionen, hvis du får løn under kurset. Får du ikke løn under kurset, får du selv VEU-godtgørelsen som lønkompensation. Du kan kun få VEU-godtgørelse for de timer du skulle have arbejdet.

Hvis uddannelsen ligger om aftenen eller i weekender, kan du få VEU-godtgørelse hvis du normalt arbejder på de tidspunkter og dermed lider et løntab. Du kan også få VEU-godtgørelse selvom dit arbejde ligger i dagtimerne, hvis du på et senere tidspunkt får afspadsering for den tid, du har været i uddannelse.

Befordringstilskud

Hvis du søger om VEU-godtgørelse, kan du også søge om befordringstilskud. Du kan ikke søge om befordringstilskud alene.

I 2023 udgør befordringstilskuddet kr. 1,10,- pr. km.

Der ydes tilskud til daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer der ligger ud over de første 24 km, dog højst 576 km pr. dag.

Der ydes tilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse med indkvartering, samt rejser i forbindelse med weekender og helligdage, dog højst 400 km pr. rejse. Der ydes ikke tilskud til befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted.

Kost og logi

Er du under en arbejdsmarkedsuddannelse indkvarteret uden for din bopæl, har du ret til tilskud til kost og logi for undervisningsdage der følger umiddelbart efter hinanden, hvis du sammenlagt har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur.

Tilskuddet til kost og logi udgør kr. 500,- pr. overnatning. Tilskuddet udbetales direkte til kursisten til dokumenterede udgifter. Det er overnatningen der udløser tilskuddet, og der kan derfor på et ugekursus højst udbetales 4 gange kr. 500,-.

Ansøgning

VEU-godtgørelse og befordringstilskud søges samtidig på www.voksenuddannelse.dk i forbindelse med din tilmelding til uddannelsen.

Hvis du tilmelder dig flere uddannelser, skal du være opmærksom på at VEU-godtgørelsesskemaet dækker flere uddannelser, men det skal sendes ind senest 4 uger efter den første uddannelses afslutning. Også selvom der på skemaet står indsendes senest 4 uger efter sidste kursusdag. Så send skemaet så hurtigt som muligt.

Denne side er sidst opdateret d. 12.04 2023. Forbehold for ændringer på uvm.dk og borger.dk tages. se links øverst på siden.