Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Godkendte uddannelser

UC SYD AMU

Nedenfor kan du se, hvilke AMU-mål UC SYD har godkendelse til at udbyde inden for følgende FKB – 2877: ”Pædagogisk arbejde med børn og unge”, FKB – 2726 ”Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap” og FKB – 2223 ”Klub og Kulturhuse”.

I uddannelsesoversigten kan du se hvilke uddannelser, vi udbyder på nuværende tidspunkt.

Læs mere om de enkelte uddannelser på Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelsers hjemmeside www.sevu.dk.  

Pædagogisk arbejde med børn og unge

 • 45818 Almen fødevarehygiejne
 • 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
 • 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug
 • 45315 Anbragte børns udvikling
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
 • 40157 Arbejde med plejebørn i puberteten
 • 45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder
 • 40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
 • 48489 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
 • 40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • 48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
 • 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
 • 47257 Arbejdet med totalkommunikation
 • 42920 Arbejdet som aflastningsfamilie
 • 42918 Arbejdet som dagplejer
 • 47873 Arbejdet som familieplejer
 • 48571 Arbejdet som netværksplejefamilie
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
 • 48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
 • 48733 Børn med sproglige udfordringer 3
 • 44771 Børn og natur
 • 44865 Børn og seksualitet
 • 48765 Børn og unge med angst
 • 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
 • 48732 Børns kommunikation og sprog 2
 • 44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år
 • 42660 Børns leg
 • 48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1
 • 48731 Børns sproglige udvikling 1
 • 44300 Børns udtryksformer
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien
 • 48384 Den styrkede pædagogiske læreplan
 • 47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
 • 48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
 • 48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
 • 45364 Etablering af selvstyrende grupper
 • 47670 Faglig læsning
 • 45511 Faglig læsning
 • 45536 Faglig skrivning
 • 47671 Faglig skrivning
 • 45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
 • 48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
 • 44296 Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud
 • 48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 45347 Grundlæggende faglig matematik
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 45215 Grundlæggende faglig regning
 • 45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker
 • 40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
 • 42659 Interkulturel pædagogik
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
 • 48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
 • 45366 Kommunikation i teams
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
 • 42454 Kostplanlægning i forhold til småbørn
 • 46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
 • 47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
 • 48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
 • 48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
 • 47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
 • 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
 • 45748 Netværksanbringelser
 • 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
 • 48563 Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • 45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens børn
 • 43343 Praktik for F/I
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
 • 48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
 • 48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
 • 48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
 • 48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
 • 48040 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
 • 47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I
 • 48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
 • 40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud
 • 47468 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • 44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
 • 45365 Teambuilding for selvstyrende grupper
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
 • 42663 Tegn til tale
 • 48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
 • 47982 Understøttende undervisning i folkeskolen
 • 48698 Unge i udsatte positioner
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

 • 42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede
 • 45818 Almen fødevarehygiejne
 • 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • 47261 Angst og depression hos ældre
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
 • 40599 Arbejde med sindslidende med misbrug
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
 • 48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
 • 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
 • 40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien
 • 47257 Arbejdet med totalkommunikation
 • 48116 Arbejdet som omsorgsmedhjælper
 • 44855 Arbejdet som værkstedsassistent
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
 • 40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
 • 45668 Assistenten i det tværgående samarbejde
 • 47259 Borgere med misbrugsproblemer
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
 • 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 48703 Deeskalerende kommunikation
 • 42686 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter
 • 47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
 • 48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
 • 48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
 • 45364 Etablering af selvstyrende grupper
 • 47670 Faglig læsning
 • 45511 Faglig læsning
 • 45536 Faglig skrivning
 • 47671 Faglig skrivning
 • 40939 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien
 • 45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 48102 Farmakologi i psykiatrien
 • 45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
 • 40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
 • 48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 40938 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
 • 45347 Grundlæggende faglig matematik
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 45215 Grundlæggende faglig regning
 • 40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
 • 45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker
 • 40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
 • 47968 Injektion af medicin
 • 42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
 • 42659 Interkulturel pædagogik
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
 • 48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
 • 45366 Kommunikation i teams
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
 • 41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
 • 44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje
 • 46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
 • 44627 Magt og omsorg
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
 • 48101 Medicinadministration
 • 47258 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet
 • 49489 Medvirken ved medicinadministration
 • 48216 Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidelse
 • 47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
 • 44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
 • 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
 • 44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede
 • 48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
 • 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd
 • 44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes
 • 47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi
 • 40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • 40607 Personlig hjælper og ledsager
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 47876 Pleje af den svært overvægtige borger
 • 43343 Praktik for F/I
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
 • 48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
 • 48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
 • 48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
 • 48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 45988 Projektorienteret arbejde
 • 45987 Projektudvikling og gennemførelse
 • 48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
 • 40125 Rehabilitering som arbejdsform
 • 40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud
 • 47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
 • 45602 Samarbejde med pårørende
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • 40937 Seksualitet og handicappede
 • 40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
 • 40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder
 • 49456 Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
 • 46835 Støtte ved kognitiv behandling
 • 42901 Støtte ved selvskadende adfærd
 • 47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
 • 45365 Teambuilding for selvstyrende grupper
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
 • 42663 Tegn til tale
 • 44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
 • 40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
 • 45989 Udarbejdelse af projektrapporter
 • 42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter
 • 48698 Unge i udsatte positioner
 • 47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
 • 40935 Vejledning i forflytning
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 48415 Voksenhandicap - aldring og demens
 • 48295 Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
 • 44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

 • 45818 Almen fødevarehygiejne
 • 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
 • 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
 • 44771 Børn og natur
 • 44865 Børn og seksualitet
 • 44300 Børns udtryksformer
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
 • 48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
 • 47670 Faglig læsning
 • 45511 Faglig læsning
 • 45536 Faglig skrivning
 • 47671 Faglig skrivning
 • 45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 45347 Grundlæggende faglig matematik
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 45215 Grundlæggende faglig regning
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
 • 42171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
 • 42659 Interkulturel pædagogik
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
 • 48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
 • 45366 Kommunikation i teams
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
 • 47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
 • 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • 43343 Praktik for F/I
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 45988 Projektorienteret arbejde
 • 45987 Projektudvikling og gennemførelse
 • 48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • 44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
 • 45989 Udarbejdelse af projektrapporter
 • 41973 Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet
 • 48698 Unge i udsatte positioner
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser