Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Marie Toftdahl Sørensen (MTSO)

Marie Toftdahl Sørensen

Marie Toftdahl Sørensen

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Marie Toftdahl Sørensen er uddannet sygeplejerske og har en kandidatgrad i sygeplejevidenskab og en master i voksenuddannelse.

Marie er lektor og underviser ved sygeplejerskeuddannelsen, ambulancebehandleruddannelsen og efter- og videreuddannelsen. Hun arbejder med udviklingsprojekter og forskningsprojekter om psykiatrisk sygepleje, åndelig omsorg, infektionshygiejne, mundhygiejne samt smerte hos mennesker med demens.

Telefon: 7266 2864
E-mail: mtso@ucsyd.dk
By: Esbjerg

Under pandemien har Marie Toftdahl Sørensen udarbejdet sundhedspædagogiske film om infektionshygiejne. De findes på Instagram under navnet Sygeplejelektor. Hun har sygeplejerskeuddannelsens profil på Instagram, som hedder Sygeplejerskeudd­_ved_Vadehavet og styrer ligeledes Bliv_sygeplejerske_Esbjerg

Smertevurderingsværktøjer til sundhedsprofessionelle

Det nyeste skud på stammen er en undersøgelse af sundhedsprofessionelles brug af smertevurderingsværktøjer hos mennesker, som lider af moderat til svær Alzheimers Demens.

Hvordan bliver voksne med skizofreni og orale sundhedsmæssige udfordringer mødt i psykiatrien?

Under Forskningsprogrammet sundheds- og socialfaglig praksis under Forskningssporet sundhed og velfærd har Marie Toftdahl Sørensen sammen med Dorte Villadsen undersøgt, hvordan voksne med skizofreni oplever, at deres orale sundhedsmæssige udfordringer bliver mødt i psykiatrien. Dette formidles blandt andet i flere grundbøger til sygeplejerskeuddannelsen samt i videnskabelige artikler.

Sammen har de formidlet forskningsresultater inden og uden for Danmarks grænser og ofte har deres samarbejde ført til innovative løsninger på sundhedsfaglige udfordringer.

App med fokus på infektionshygiejne

Eksempelvis har de sammen udviklet en app til smartphones, der som den første i Danmark (2011) sætter fokus på infektionshygiejne .

Jeg synes, det er meningsfyldt og motiverende at arbejde med både sundhedsfaglige og pædagogiske udfordringer. Uanset om det gælder demens eller infektionshygiejne, så er det spændende at lytte til patienter og pårørendes livserfaringer, og være med til at skabe nye initiativer, muligheder og redskaber

Marie Toftdahl Sørensen

Underviser og forsker hos UC SYD

Vil du vide mere?

Se mere i Marie Toftdahl Sørensens forskerprofil

Udgivelser

Smertevurdering hos demensramte - detektivarbejde uden lup: Et studie af hvordan sundhedsprofessionelle identificerer og vurderer smerter hos borgere med moderat til svær Alzheimers sygdom.
Sørensen, Marie Toftdahl, Villadsen, Dorte Buxbom & Alkier Gildberg, Frederik., september 2023, I: Klinisk Sygepleje.

Ser øjet mundens kvaler? Et studie af, hvordan patienter med skizofreni oplever sig mødt af sundhedsprofessionelle i forhold til mundhygiejniske udfordringer. Villadsen, D. B., Sørensen, M. T. & Alkier Gildberg, F., 11 mar. 2021, I: Klinisk sygepleje. 35, 1, s. 23-40 18 s.

Mundpleje I: Sygepleje og klinisk beslutningstagen. Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl, 2019. S. Hundborg (red.). FADL.

Mundhygiejne – en udfordring i et voksenliv med skizofreni. Villadsen, Dorte Buxbom & Marie Toftdahl Sørensen I: Best Practice Psykiatri, Januar 2018    

Oral Hygiene: A Challenge in Everyday Life for People with Schizophrenia. Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl I: Issues in Mental Health Nursing, 38, 8, s. 643-649.

Hvem sidder der bag skærmen? Studerendes brug af sociale medier i undervisningsrummet. Hansen, Lisbet Vestergaard, Sørensen, Marie Toftdahl & Villadsen, Dorte Buxbom. 2016 I: Uddannelsesnyt, 2. s. 4-7.

Fortællingens kraft – lyd og billeder som afsæt for refleksion på modul 8. Sørensen, Marie Toftdahl & Villadsen, Dorte Buxbom, 2013 I: Psykiatrisk Sygepleje, 21, s. 17-18.

Læringspotentialer ved deltagelse i klinisk udviklingsprojekt. Sørensen, Marie Toftdahl & Laursen, Birthe, 2013 I: Henningsen, S. E. & Mogensen, F. (red.).  Mellem teori og praksis: om transfer i professionsuddannelser. 1. udg. Aarhus: ViaSystime, s. 158-177.

Demenspjece til børn: når du kender en, som er demensramt, Sørensen, Marie Toftdahl, Laursen, Birthe m.fl., 2011. UC SYD.

Hvilke former for viden har betydning for sygeplejerskens professionelle arbejde. Sørensen, Marie Toftdahl, Thorhauge Frederiksen, Jan, Jakobsen, Sofia & Holgersen, Mie, 2011 I: Uddannelsesnyt. 22, 3, s.10-15.

At lære at være.  Jacobsen, Sofia, Sørensen, Marie Toftdahl, Holgersen, Mie, 2009 I: Tidsskrift for Jordemødre, Årgang 2009, nr. 11, Fagligt indstik.

Sindslidendes religiøsitet – sygdom eller ressource? Sørensen, Marie Toftdahl, 2007, I: Klinisk Sygepleje. Nr. 1, 21. årgang. Munksgaard Danmark, s. 28-34.