Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Læs enkeltfag på læreruddannelsen

Tag et enkeltfag som åben uddannelse

Glæd dig - den nye læreruddannelse gælder også for enkeltfag

Fra august 2023 har vi en ny læreruddannelse, som alle parter glade for. Mere kobling til praksis er et hovedtema. Dertil 2 nye undervisningsfag fra 2024: Specialpædagogik og Dansk som Andetsprog. De er efterspurgte i skolen lige nu.

Er enkeltfag for mig?

Enkeltfag på læreruddannelsen er for dig, som gerne vil fordybe dig i et fag og få ny eller større viden og nye eller styrkede kompetencer inden for et bestemt område (det fag, du vælger).

Åben uddannelse er et tilbud til dig, der ønsker en efter- eller videreuddannelse ved at tage enkelte fag på læreruddannelsen. Dette er muligt at gøre både som dagstuderendedelvis digitalt studerende og som helt digital.
Undervisningen foregår på forskellig vis og tid, afhængig af hvilken studieform du vælger. Udvalget af enkeltfag er lidt forskellig afhængig af formen du vælger. Dagstuderende har typisk undervisning 2 halve dage pr uge. Delvis digital har undervisning 3-4 dage/semester. Helt digital har ingen fremmødekrav, men en helt anderledes studieform.

Vores enkeltfagskurser henvender sig både til dig, der underviser eller drømmer om at blive underviser og dig, der gerne vil opnå større viden inden for et bestemt fag og som ikke arbejder med undervisning i det daglige.

Er du underviser (men mangler undervisningskompetence i et fag)? 

Så er læreruddannelsens enkeltfag din mulighed for at få undervisningskompetence i netop det fag, du underviser i. Samtidig kan du tilføje enkeltfaget til dit CV og få en mere attraktiv profil. 

Du får et bevis for at have gennemført et enkeltfagskursus. Undervisningsfagene er er enten 35 eller 50 ECTS og tager 1½-2 år at gennemføre. De slutter med prøve i faget.

Drømmer du om at blive underviser? 

Et enkeltfagskursus på læreruddannelsen er en god mulighed for dig, der drømmer om at undervise. Med et enkeltfagskursus får du den viden og de kompetencer, der skal til for, at du er klædt på til at undervise - f.eks. på aftenskoler, kulturskoler, handelsskoler, højskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsuddannelser – selvfølgelig afhængig af din forudgående uddannelse og kvalifikationer. 

Samtidig styrker du dit CV og gør dig mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Du får et bevis, når kurset er gennemført. Du kan vælge ta tage grundfag eller undervisningsfag, og alle slutter af med en prøve. Undervisningsfagene er er enten 35 eller 50 ECTS og tager 1½-2 år at gennemføre.

Drømmer du om at fordybe dig i et område, du er i berøring med i dit arbejde?

En stor del af dem, der vælger at tage enkeltfagskurser hos os, bruger kurserne til at blive bedre klædt på til deres daglige arbejde. De ønsker at fordybe sig i et fag, der interesserer dem særligt, og få ny viden og nye inputs til deres arbejde. 

Særligt vores enkeltfagskurser på vores to digitale uddannelsesformer er attraktive for dig, der allerede har et job, men som ønsker at blive bedre klædt på og få en større viden inden for et område. 

Vi oplever f.eks., at mange pædagoger og socialrådgivere er interesserede i vores enkeltfagsforløb i f.eks. specialpædagogik eller Dansk som Andetsprog. Fra august 2024 kan man vælge netop de to fag som undervisningsfag på 35 ECTS. De har været meget efterspurgte både fra studerende og fra arbejdsgivere. Alle ender derfor ikke med at undervise i et enkeltfag, men bruger det i stedet som et meningsfuldt kompetenceløft, der samtidig kan skrives på CV’et.
 

Er du ledig eller på orlov, og vil du gerne have et kompetenceløft?

Så er enkeltfag på læreruddannelsen din mulighed for at få nye eller styrkede kompetencer inden for et fag. Du gør dig samtidig mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver, fordi du kan tilføje de enkeltfag, du tager hos os, direkte til dit CV.

Hvad får du, når du tager et enkeltfag på læreruddannelsen?

Læs her, hvad du får ud af at tage enkeltfag fra læreruddannelsen:

 1. Ny viden, som er direkte anvendelig uanset om du vil undervise eller integrere din nye viden i dit arbejde
 2. Et fagligt fællesskab med andre, der brænder for det samme som dig 
 3. Styrkede kompetencer, som både kommer dig selv, dine kolleger og de borgere, du arbejder med, til gavn
 4. ECTS til din CV, som gør dig endnu mere attraktiv for en nuværende eller kommende arbejdsgiver.

Vores udbud af enkeltfag

Vi udbyder følgende enkeltfag, som du kan vælge imellem. Men vær opmærksom på, at alle undervisningsfag ikke udbydes hele tiden, og der kan være stor variation i, hvor ofte faget udbydes i Esbjerg og Haderslev.

Nogle fag udbydes hvert år, andre hvert andet år. Der findes 3 fag, som udbydes i en form med 50 ECTS (på den nye læreruddannelse kaldet ”førsteårsfag”), mens de fleste er på 35 ECTS.

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (50 ECTS)
 • Engelsk 1.-6- eller 4.-10. klassetrin (35 og 50 ECTS)
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design (Udbydes kun på UC SYD i Esbjerg)
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik 1.-6. klassetrin (35 ECTS)
 • Matematik 1.-10. klassetrin (50 ECTS)
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk
 • Specialpædagogik (fra 2024)
 • Dansk som andetsprog (fra 2024)

Adgangskrav & optagelse

Ved optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag, stilles de samme krav, som gælder generelt ved optagelsen på læreruddannelsen. Derudover gælder der særlige krav for de enkelte undervisningsfag, da du skal have et minimumsniveau i faget fra studentereksamen, hf, hhx eller htx. 
Ønsker du at læse vores Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk kræver vi minimum B2-niveau dokumenteret ved en test, som vi forestår.

Ønsker du at læse som helt digital kræves der en vejledende samtale forud for optagelsen. Samtalen foregår online. Kontakt studievejledning-h@ucsyd.dk for at lave en aftale.

Læs om adgangskrav og optagelse her.

Derudover kræver Den digitale læreruddannelse, at du:

 • Har gået på en dansk (folke)skole og taler/skriver flydende og fejlfrit dansk
 • Kan og vil prioritere minimum 40 timer pr. uge til dine studier allerede fra første studiedag
 • Kan finde skoler, hvor du kan afprøve og udvikle undervisning
 • Har en PC eller Mac og et stabilt internet. Chromebook kan ikke bruges.

Har du ikke disse forudsætninger, kan der dispenseres, således at opta­gelsen på faget baseres på en vurdering af dine kompetencer. Kontakt os og hør mere.

Du kan ansøge om optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag ved at udfylde følgende nedenstående ansøgningsskema:

Økonomi

Hvis du vælger denne mulighed, koster fagene 550 kr./ECTS, og i praksis koster et 35 ECTS fag 19250,-, mens et stort 50 ECTS fag koster 27.500,-.

Nogle enkeltfagsstuderende får deres arbejdsgiver til at betale for dele af deres studier. Hvis I er flere lærere på din skole eller i din kommune, der f.eks. har behov for kompetenceløft i et enkelt fag, kan der normalt arrangeres et specielt forløb, hvor vi kommer ud til jer - men som enkeltperson er du også altid velkommen til at følge undervisningen på de almindelige hold. Hvis vi skal ud til jer lokalt, sker det i samarbejde med vores Efter- Videreuddannelsesprogram.

Hvis du bor langt væk eller af andre grunde ikke kan følge et almindeligt forløb som dagstuderende, kan du følge ethvert fag som delvis eller hel digital studerende.

Uanset hvilke af disse specielle muligheder, du er interesseret i, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilskud fra Omstillingsfonden

Få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse

Ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for at søge om op til 10.000 kr. om året til at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft.
Fra 2024 kan faglærte, ufaglærte eller ansøgere med en professionsbachelor få mulighed for at få op til 10.000 kr. om året til at videreuddanne sig.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nemlig indgået en ny trepartsaftale, som med langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet skal sikre, at arbejdsstyrken er rustet til fremtiden og arbejdsmarkedets behov.
Du søger om tilskuddet, når du ansøger om optagelse på et enkeltfag hos UC SYD og forud for hvert semester. Herefter tager vi os af at undersøge, om du kan få tilskuddet.
Men skynd dig! Fondens midler fordeles efter ”først til mølle”, og dækker deltagergebyret for hvert fag med op til 10.000 kr. om året. Du kan dog tidligst søge fire måneder før studiestart/semesterstart.

Kan du få tilskud til videreuddannelse?

Hvis du er faglært, ufaglært eller professionsbachelor - og i job – er du i målgruppen for fondens midler.
Pengene kan dække hele eller dele af deltagerbetalingen for hvert enkeltfag.
Læs her mere om Omstillingsfonden og om du er i målgruppen, der kan søge disse midler. 

Hvad skal du gøre?

Hvis du er i målgruppen for at søge midler fra Omstillingsfonden og gerne vil søge disse midler, når du ansøger om optagelse til et enkeltfag hos UC SYD, skal du notere det ved ansøgning, at du ønsker at søge Omstillingsfonden.
Når vi behandler din ansøgning, vil vi sende en tro-og loveerklæring til dig, som du skal underskrive og sende retur. Dermed bekræfter du, at du opfylder betingelserne for at kunne søge midler fra omstillingsfonden. Bemærk i forbindelse med udfyldelsen af erklæringen, at dato og underskrift skal udfyldes i hånden - det er ikke nok blot at skrive sin underskrift med ”maskinskrift”.  

Du vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt din ansøgning om midler fra Omstillingsfonden er blevet godkendt.

Tidsfrist:

Ansøgning om tilskud til deltagerbetaling skal ske ved ansøgning og forud for hvert semester. Tro- og loveerklæringen skal være returneret senest 14 dage før studiestart/semesterstart. I tilfælde, hvor ansøgning ligger senere end førnævnte, er fristen for ansøgning ansøgningsdatoen.

Tilmeldingen er bindende

Hvis du af en eller anden grund ønsker at framelde dig studiet, skal du straks henvende dig til Studiekontoret på læreruddannelsen, UC SYD, hhv. Campus Esbjerg eller Campus Haderslev, så din studieplads kan tilbydes til andre.

Du kan få deltagerbetalingen tilbagebetalt, hvis du framelder dig senest den 15. august i efterårssemesteret og den 1. februar i forårssemestret, og undervisningen endnu ikke er påbegyndt.

Får jeg et eksamensbevis?

Åben uddannelse enkeltfag på læreruddannelsen giver de samme kvalifikationer, som lærerstuderende får i det pågældende fag. Der udstedes eksamensbevis i det eller de fag, som du består. Der udstedes ikke deltagelsesbevis for fremmøde, men vi kan give dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsen.

Skal jeg i praktik?

Der er ikke praktik i fagene under Åben uddannelse, men der er i alle fag et praksissamarbejde, hvilket gør, at du skal arbejde med praksis på en grundskole som en del af faget.

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Anne Hertz
Studieadministrativ medarbejder

 

Lærerstuderende

Undervisning og pædagoggik

Bliv lærer

Vil du hjælpe børn og unge godt på vej? Sætte gode rammer for andres læring, og være mester i at formidle din viden videre? Tag uddannelsen til lærer.