Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Læs enkeltfag på læreruddannelsen

Tag et enkeltfag som åben uddannelse

Glæd dig - den nye læreruddannelse gælder også for enkeltfag

Fra august 2023 har vi en ny læreruddannelse, som alle parter glade for. Mere kobling til praksis er et hovedtema. Dertil 2 nye undervisningsfag fra 2024: Specialpædagogik og Dansk som Andetsprog. De er efterspurgte i skolen lige nu.

Er enkeltfag for mig?

Enkeltfag på læreruddannelsen er for dig, som gerne vil fordybe dig i et fag og få ny eller større viden og nye eller styrkede kompetencer inden for et bestemt område (det fag, du vælger).

Åben uddannelse er et tilbud til dig, der ønsker en efter- eller videreuddannelse ved at tage enkelte fag på læreruddannelsen. Dette er muligt at gøre både som dagstuderendedelvis digitalt studerende og som helt digital.
Undervisningen foregår på forskellig vis og tid, afhængig af hvilken studieform du vælger. Udvalget af enkeltfag er lidt forskellig afhængig af formen du vælger. Dagstuderende har typisk undervisning 2 halve dage pr uge. Delvis digital har undervisning 3-4 dage/semester. Helt digital har ingen fremmødekrav, men en helt anderledes studieform.

Vores enkeltfagskurser henvender sig både til dig, der underviser eller drømmer om at blive underviser og dig, der gerne vil opnå større viden inden for et bestemt fag og som ikke arbejder med undervisning i det daglige.

Er du underviser (men mangler undervisningskompetence i et fag)? 

Så er læreruddannelsens enkeltfag din mulighed for at få undervisningskompetence i netop det fag, du underviser i. Samtidig kan du tilføje enkeltfaget til dit CV og få en mere attraktiv profil. 

Du får et bevis for at have gennemført et enkeltfagskursus. Undervisningsfagene er er enten 35 eller 50 ECTS og tager 1½-2 år at gennemføre. De slutter med prøve i faget.

Drømmer du om at blive underviser? 

Et enkeltfagskursus på læreruddannelsen er en god mulighed for dig, der drømmer om at undervise. Med et enkeltfagskursus får du den viden og de kompetencer, der skal til for, at du er klædt på til at undervise - f.eks. på aftenskoler, kulturskoler, handelsskoler, højskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsuddannelser – selvfølgelig afhængig af din forudgående uddannelse og kvalifikationer. 

Samtidig styrker du dit CV og gør dig mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Du får et bevis, når kurset er gennemført. Du kan vælge ta tage grundfag eller undervisningsfag, og alle slutter af med en prøve. Undervisningsfagene er er enten 35 eller 50 ECTS og tager 1½-2 år at gennemføre.

Drømmer du om at fordybe dig i et område, du er i berøring med i dit arbejde?

En stor del af dem, der vælger at tage enkeltfagskurser hos os, bruger kurserne til at blive bedre klædt på til deres daglige arbejde. De ønsker at fordybe sig i et fag, der interesserer dem særligt, og få ny viden og nye inputs til deres arbejde. 

Særligt vores enkeltfagskurser på vores to digitale uddannelsesformer er attraktive for dig, der allerede har et job, men som ønsker at blive bedre klædt på og få en større viden inden for et område. 

Vi oplever f.eks., at mange pædagoger og socialrådgivere er interesserede i vores enkeltfagsforløb i f.eks. specialpædagogik eller Dansk som Andetsprog. Fra august 2024 kan man vælge netop de to fag som undervisningsfag på 35 ECTS. De har været meget efterspurgte både fra studerende og fra arbejdsgivere. Alle ender derfor ikke med at undervise i et enkeltfag, men bruger det i stedet som et meningsfuldt kompetenceløft, der samtidig kan skrives på CV’et.
 

Er du ledig eller på orlov, og vil du gerne have et kompetenceløft?

Så er enkeltfag på læreruddannelsen din mulighed for at få nye eller styrkede kompetencer inden for et fag. Du gør dig samtidig mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver, fordi du kan tilføje de enkeltfag, du tager hos os, direkte til dit CV.

Hvad får du, når du tager et enkeltfag på læreruddannelsen?

Læs her, hvad du får ud af at tage enkeltfag fra læreruddannelsen:

 1. Ny viden, som er direkte anvendelig uanset om du vil undervise eller integrere din nye viden i dit arbejde
 2. Et fagligt fællesskab med andre, der brænder for det samme som dig 
 3. Styrkede kompetencer, som både kommer dig selv, dine kolleger og de borgere, du arbejder med, til gavn
 4. ECTS til din CV, som gør dig endnu mere attraktiv for en nuværende eller kommende arbejdsgiver.

Vores udbud af enkeltfag

Vi udbyder følgende enkeltfag, som du kan vælge imellem. Men vær opmærksom på, at alle undervisningsfag ikke udbydes hele tiden, og der kan være stor variation i, hvor ofte faget udbydes i Esbjerg og Haderslev.

Nogle fag udbydes hvert år, andre hvert andet år. Der findes 3 fag, som udbydes i en form med 50 ECTS (på den nye læreruddannelse kaldet ”førsteårsfag”), mens de fleste er på 35 ECTS.

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (50 ECTS)
 • Engelsk 1.-6- eller 4.-10. klassetrin (35 og 50 ECTS)
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design (Udbydes kun på UC SYD i Esbjerg)
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik 1.-6. klassetrin (35 ECTS)
 • Matematik 1.-10. klassetrin (50 ECTS)
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk
 • Specialpædagogik (fra 2024)
 • Dansk som andetsprog (fra 2024)

Adgangskrav & optagelse

Ved optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag, stilles de samme krav, som gælder generelt ved optagelsen på læreruddannelsen. Derudover gælder der særlige krav for de enkelte undervisningsfag, da du skal have et minimumsniveau i faget fra studentereksamen, hf, hhx eller htx. 
Ønsker du at læse vores Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk kræver vi minimum B2-niveau dokumenteret ved en test, som vi forestår.

Ønsker du at læse som helt digital kræves der en vejledende samtale forud for optagelsen. Samtalen foregår online. Kontakt studievejledning-h@ucsyd.dk for at lave en aftale.

Adgangskrav til undervisningsfag

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til et af de undervisningsfag, som du ønsker, kan du søge om en individuel kompetencevurdering. Du skal dokumentere, at du har erfaringer, kompetencer eller uddannelse, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav. Det foregår normalt ved en skriftlig og en mundtlig/praktisk prøve. 
Du kan også kvalificere dig gennem gymnasial supplering.

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Mediefag på B-niveau
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau

Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Dansk på A-niveau

Engelsk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (udbydes ikke på UC SYD)

 • Fransk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design (udbydes ikke på UC SYD i Haderslev)

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Idræt på B-niveau
 • Dans på B-niveau

Kristendomskundskab/religion (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Matematik 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Matematik på B-niveau 

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tysk

 • Tysk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Har du ikke disse forudsætninger, kan der dispenseres, således at opta­gelsen på faget baseres på en vurdering af dine kompetencer. Kontakt os og hør mere.

Du kan ansøge om optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag ved at udfylde følgende nedenstående ansøgningsskema:

Økonomi

Hvis du vælger denne mulighed, koster fagene 550 kr./ECTS, og i praksis koster et 35 ECTS fag 19250,-, mens et stort 50 ECTS fag koster 27.500,-.

Nogle enkeltfagsstuderende får deres arbejdsgiver til at betale for dele af deres studier. Hvis I er flere lærere på din skole eller i din kommune, der f.eks. har behov for kompetenceløft i et enkelt fag, kan der normalt arrangeres et specielt forløb, hvor vi kommer ud til jer - men som enkeltperson er du også altid velkommen til at følge undervisningen på de almindelige hold. Hvis vi skal ud til jer lokalt, sker det i samarbejde med vores Efter- Videreuddannelsesprogram.

Hvis du bor langt væk eller af andre grunde ikke kan følge et almindeligt forløb som dagstuderende, kan du følge ethvert fag som delvis eller hel digital studerende.

Uanset hvilke af disse specielle muligheder, du er interesseret i, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeldingen er bindende

Hvis du af en eller anden grund ønsker at framelde dig studiet, skal du straks henvende dig til Studiekontoret på læreruddannelsen, UC SYD, hhv. Campus Esbjerg eller Campus Haderslev, så din studieplads kan tilbydes til andre.

Du kan få deltagerbetalingen tilbagebetalt, hvis du framelder dig senest den 15. august i efterårssemesteret og den 1. februar i forårssemestret, og undervisningen endnu ikke er påbegyndt.

Får jeg et eksamensbevis?

Åben uddannelse enkeltfag på læreruddannelsen giver de samme kvalifikationer, som lærerstuderende får i det pågældende fag. Der udstedes eksamensbevis i det eller de fag, som du består. Der udstedes ikke deltagelsesbevis for fremmøde, men vi kan give dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsen.

Skal jeg i praktik?

Der er ikke praktik i fagene under Åben uddannelse, men der er i alle fag et praksissamarbejde, hvilket gør, at du skal arbejde med praksis på en grundskole som en del af faget.

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Anne Hertz
Studieadministrativ medarbejder

 

Lærerstuderende

Undervisning og pædagoggik

Bliv lærer

Vil du hjælpe børn og unge godt på vej? Sætte gode rammer for andres læring, og være mester i at formidle din viden videre? Tag uddannelsen til lærer.