Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

CFU

Center for Undervisningsmidler

Matematik

- Læremidler, kurser, inspiration

01

I fokus

Slides fra Regional vejlederdag – DMN SYD

Hent slides fra nogle af oplægsholderne

cfu-matematikvejlederkonference_20230426
 • Nyt fra NCUM ved Morten Blomhøj   (pdf)
 • Det Tænkende Klasserum i matematik ved Nick Haugaard  (Google Drev-mappe)
 • Hvordan kan systematisk arbejde med skoleskak i matematikundervisningen øge både motivation og faglighed hos vores elever? ved Lene Bierbaum  (GAMBIT skoleskak.dk)
 • Tidlig Algebra ved Thomas Kaas   (pdf)
 • Nyt fra ministeriet ved Anne Krab   (pdf)

Mere fra Thomas Kaas om tidlig algebra

 • Algebra på de yngste klassetrin (matematikdidaktik.dk)
 • Tidlig algebra (emu.dk)
 • Tidlig algebra i grundskolens matematikundervisning. Ph.d.-afhandling (ucviden.dk)
 • Kapitel i Håndbog om matematik i grundskolen - Dansk Psykologisk Forlag (dpf.dk)

 

MasterMatik

MasterMatik er et spil, som er designet med mundtlig matematik in mente. Spillet har til formål at klæde elevene godt på til prøverne i 9. klasse ved at træne deres færdigheder og kompetencer i matematiske emner, men ikke mindst kommunikationen om disse.

MasterMatik

For at besvare spørgsmålene skal eleverne samarbejde med hinanden samt anvende og kommunikere matematisk viden, refleksion og kompetencer både indbyrdes i gruppen, men også til modstanderne. 

Spillet er med til at styrke et område, som der er lidt fokus på, men som stadig er udfordret på trods af det øgede fokus og kræver lidt mere opmærksomhed . 

Spilet ville kunne bruges i hele overbygning, men især i slutning af 8. klasse og i 9. klasse som en del af forberedelsen til den mundtlige prøve i matematik.


 

Ligninger

Begreberne "ligninger" og "ligninger med ubekendte" kan være svære for elevenerne at forstå.

mitcfu90047623

Derfor sigter materialet efter at introducere emnet for eleverne ved hjælp af forskellige konkrete midler, som kobler begreberne til bl.a. vægtprincippet.

Her kan eleverne overføre deres forståelse af vægten til ligninger, hvor en ligning repræsenterer to mængder på hver sin vægtskål på begge sider af lighedstegnet..


  

Alle er med. Matematikaktiviteter i børnehaveklassen

Materialet har fokus på matematisk opmærksomhed og er tiltænkt børnehave-klasse og til dels indskolingselever.

mitCFU90038770

Materialet samler en lang række velafprøvede matematikaktiviteter, hvor eleverne får mulighed for, konkret og alsidigt, at arbejde med tal, antal former og det matematematiske sprog. Alle aktiviteter er beskrevet med variationer og kan bidrage til undervisningsdifferentiering.

Med materialet følger adgang til download af 65 sider med materialer til undervisningen og 20 PowerPoint-præsentationer til arbejdet med subitizing.

 


 

Brug TV-udsendelser i matematikundervisningen

Økonomi for dummies - med Huxi (og Karen) 

I tv-udsendelsen "Økonomi for dummies – forbrug og vækst" er der lavet kapitelmærkninger og tilhørende spørgsmål, som lærerne kan bruge til fjernundervisning. Eleverne kan inddeles i grupper og arbejder i breakoutrooms omkring de stillede spørgsmål under kapitel-mærkningerne.

Jeg foreslår, at eleverne ser hele udsendelsen først og bagefter kan de forskellige kapitler med tilhørende spørgsmål tildeles de forskellige grupper.


 

Find matematikken

Distance Learning through Play

Find matematikken

Forløbet ”Find matematikken” tager sit udgangspunkt i hjemmet med ting som – forventeligt - findes i alle husstande. Det matematiske begreb forskel behandles og eksemplificeres med udgangspunkt centralt i elevernes aktuelle hverdag.

Vi vil med dette forløb iscenesætte en legende, udforskende og fagsproglig tilgang til matematikfaglige ord og begreber. 

02

Kurser og arrangementer

Faglige CFU-dage


Vi tilbyder faglige CFU-dage, så du kan opleve en hel dag fyldt med ny viden og konkrete undervisningsideer, du kan få med hjem til din klasse.

Matematiklærerens dag

Matematikfagets dag

Målgruppe: Matematiklærere fra 0. – 10. kl.

Sted: Campus Haderslev
Dato: 08-08-2024 kl. 09.00-15.00
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 1. juli 2024

[ Se beskrivelse og tilmeld dig ]

 

Prøvekurser og gratis kurser


FP9 i matematik – den skriftlige prøve - webinar

Med udgangspunkt i prøverne fra maj 2024 drøfter vi: Krav til elevernes besvarelser, bedømmelsen - hvad lægges der vægt på m.m.

Webinar 20-03-2025
Pris: 500,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

FP9 i matematik – den mundtlige prøve - webinar

Vi kommer bl.a. til at drøfte: Prøvevejledningen, kompetencerne i prøven, krav til bl.a. tekstopgivelser, prøveoplæg og elevernes arbejde med prøven, hjælpemidler og bedømmelsen.

Webinar 06-03-2025
Pris: 500,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Gratis oplæg til din skole


Gode og gratis tilbud til din skole - oplæg, som du fx kan bestille til dit næste møde i dit fagudvalg. Vi vil nemlig gerne møde dig og dine kolleger og byde ind med inspiration, så du får mulighed for at variere din undervisning med forskellige læremidler.

Fokus på matematisk tænkning og på kompetencerne gennem spil

Ved oplægget vil du finde inspiration til, hvordan du bruger forskellige slags spil til at fremme elevernes matematiske kompetencer, strategitænkning samt samarbejde og aktiv deltagelse. Oplægget vil byde på nogle spilleaktiviteter efterfulgt af kollektive didaktiske refleksioner.

Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Oplægget har fokus på at rette opmærksomheden mod den matematik, der er allerede findes omkring os i hverdagslivet. Med udgangspunkt i CFU-materialet ”Alle er med - Matematikaktiviteter i børnehaveklassen” vil vi arbejde med konkrete aktiviteter, som har til hensigt at udvikle de fire elementer, der udgør matematisk opmærksomhed: tal, antal, figurer & mønstre og sprog & tankegang.

Styrket indsats i skolen? 


Har I brug for særligt tilrettelagte forløb, skræddersyede temadage, pædagogiske arrangementer, udviklingsprojekter, målrettede kurser m.m. står vi klar som samarbejdspartner.

I tæt samarbejde med jer kan vi tilbyde kurser og forløb, som understøtter lige præcis jeres kompetence- og skoleudviklingsplaner. 

Kontakt mig og lad os få en snak om hvordan vi kan hjælpe.

Tina Kolding

Tina Kolding

CFU leder

Telefon: 7266 5935
E-mail: tkch@ucsyd.dk

Læs mere om hvordan vi hjælper med skoleudvikling på
https://ucsyd.dk/skole

03

Ideer til året

Dansk GeoGebraMesterSKAB

GeoGebra MesterSKAB er en konkurrence for alle skolens trin, der skal inspirere til at arbejde kreativt, æstetisk og skabende i matematik med en åben opgave med mange løsninger og med inddragelse af et af de vigtigste digitale matematikværktøjer i form af GeoGebra.

Nordisk Matematikkonkurrence

Nordisk matematikkonkurrence for 8. klasse

Se nærmere på www.DKmat.dk

Hour of Code - programmering

Her er en begivenhed, som jeg vil anbefale, nemlig "The Hour of Code". Begivenheden er en del af "Computer Science Education" uge, som finder sted i uge 49.

Der er rigtig meget hjælp at hente på sitet her.

Pengeuge uge 11

Pengeuge bliver altid afholdt i uge 11.

Der bliver åbnet for tilmeldinger omkring den 1. november.

Fra ca. midt oktober kan man på hjemmesiden tilmelde skolen/klassen, oprette et ønske om gæstelærer og finde mange forskellige materialer, der kan understøtte undervisning indenfor økonomi. 

Kænguruen afholdes tredje torsdag i marts.

Den tredje torsdag i marts er international Kængurudag, hvor ca. 6 millioner elever fra tæt på 70 lande deltager i den internationale matematikkonkurrence Kænguruen.

I Danmark startede Kænguruen i 2015 for 4.-5. klassetrin, og blev i 2016 udvidet til 4.-7. klassetrin. Desuden kan 2.-3. klassetrin deltage i Den Lille Kænguru.

04

Udvalgte læremidler du kan låne på CFU

Se nye materialer til matematik undervisningen fra forlagene. Du kan låne enkelteksemplarer til gennemsyn, men vi har dem normalt ikke som klassesæt. Du kan altid henvende dig til konsulenten. hvis du ønsker et materiale som klassesæt.

Nedenfor er der nogle tematiserede lister:

Tosprogede - Faglig læsning

Denne huskeseddel indeholder nogle titler, som kan bruges  til faglig læsning i matematik og andre fag. Bøgerne er valgt som specielt egnet til tosprogede, fordi de er letlæselige og sætter fokus på andre sammenhænge end de anvendelsesorienterede - nemlig historiske, kulturelle eller personlige. 

Tosprogede - Geometri

På denne huskeseddel er der samlet nogle geometri kasser.

 

Med med denne sammensætning af kasser kan man hurtig arrangere nogle forskellige små værksteder, som træner Geometri, koordinatsystemet og matematisk logisk tænkning.

Man kan med fordel lade eleverne arbejde/spille sammen i grupper, og på denne måde kommer der en masse matematisk kommunikation med i spil, hvor man hjælper eleverne til at opbygge deres matematiske sprog ved at tale sammen bl.a. om de geometriske begreber.

Tosprogede - spil i matematik

På denne huskeseddel er der samlet forskellige matematikspil. Kasserne er med til at give eleverne en sjov tilgang til matematik.

Ved at lade eleverne spille sammen i grupper kan man fremme den matematiske kommunikation og hjælpe eleverne med at anvende deres matematiske begreber.

Tosprogede - Tal

På denne huskeseddel er der samlet forskellige kasser med fokus på "tal". Her kan der blive arbejdet med regnestrategier, brøker, og sproget omkring tal generelt.

Robotteknologi på vej til klasseværelset - Dash & Dot

Dash & Dot er to robotter, som byder op til “hands on” og sigter mod at arbejde med kreativ tænkning, sekventiel programmering og “computational thinking”. Med Dash og Dot kan du og dine elever let tage hul på programmeringens udfordringer og læringspotentialer. Dash er den store mobile robot og kan køre i alle retninger, dreje hovedet, lyse, sige lyde, høre se Dot eller en forhindring på dens vej. Dot er den lille ikke mobile robot til gengæld har mange indbyggede sensorer, som lægger op til indbyrdes samspil robotterne imellem - et samspil indeholder mange kreative udfordringer for eleverne  Dot har et “acceletometer”, med dette kan Dot fornemme egne bevægelser. Dot kan også se Dash og har desuden mikrofon og højtaler.

Dash og Dot henvender sig til en bred aldersgruppe, skaberne af Dash & Dot udnævner målgruppen til at være fra 5. Dash & Dot kan anvendes fra Android eller IOS ( Apple). Der skal anvende iPad 3/iPad mini eller nyere. Specifikationer i forhold til Android kan ses her https:// www.makewonder.com/robots/. Der findes pt. 6 apps til iPad til programmering af Dash og Dot. Det er bedst at have en device pr. sæt robotter. Man skal selv lade robotterne op; dette gøres via USB - det tager ca. en time at oplade, hvorefter kan robotterne køre i ca. 3 timer.

Robotteknologi på vej til klasseværelset - Sphero

Sphero er en lille robotkugle, der kan styres med iPad, iPhone, iPod, Android telefoner/tablet. Hertil er der udviklet adskillige apps, og der kommer løbende flere til.

I arbejdet med Sphero kan der tages udgangspunkt i kodning, hvilket bl.a. er med i matematik og fysik/kemi vejledninger. Robotten er også egnet til tværfagligt samarbejde og kan indgå i den understøttende undervisning. Sphero gør det muligt at arbejde med kodning på forskellige niveauer Lige fra før-indskoling til mellemtrinnet og evt udskolingen. På mellemtrinnet og udskolingen er det dog appen MacroLab, der er mest anvendelig.

Materialet sætter fokus på et område, der er i kraftig vækst i skolen og giver ikke mindst mulighed for at arbejde med programmering på en konkret måde, der gør programmering til et opnåeligt emne også for udfordrede elever.

Materialet kan lånes ved CFU

Book Sphero her:

 

Brøker til mellemtrinnet

Vi har samlet en rækker materialer, der kan anvendes som supplement til bogsystem på mellemtrinnet som introduktion og til arbejde med brøk og brøkbegrebet. LINK

Bevægelse til indskolingen

Vi har samlet en rækker materialer, der kan anvendes som supplement til bogsystem i indskolingen. De supplerende materialer kan benyttes inden for forskellige emner. LINK

Bevægelse - Leg på streg

Ifølge reformen skal eleverne bevæge sig 45 min om dagen. Dette kan foregå i den fagdelte undervisning. Kræftens Bekæmpelse har lavet et materiale ”Leg på streg”, der gratis kan downloades på

http://www.cancer.dk/legpaastreg/forside/

I CFU's udlånssamling kan man låne et sæt skabeloner til opstregning i skolegården.

05

Afgangsprøven

Prøvebekendtgørelse og prøvevejledninger

Nedenunder finder du den nye prøvebekendtgørelse og den nye prøvevejledning for bl.a. faget matematik. På side 13-14 i prøvevejledningen kan du læse om de nye tiltag Vedrørende"prøven med hjælpemidler", som fx hjælpemidler, anvendelse af computer, smartphone og internet, kommunikation og krav til opstilling af besvarelser og de nye regler omkring afleveringen af elevens besvarelse.

Afgangsprøver online

Hent afgangsprøverne online. Alle prøver fra 2010 og frem. Log på med dit Unilogin.

06

CFU konsulenten

NMPE-2022

Nada Meri Pedersen

Pædagogisk konsulent

07

Kontakt CFU

CFU's åbningstider

Alle skoledage:

 • Mandag - Torsdag: 8:00-16:00
 • Fredag: 8:00-13:00

Besøg os i informationssamlingen, hvor vi har et eksemplar af næsten alle de boglige læremidler, du kan købe fra forlagene. Hvis du vil, kan du låne et eksemplar med hjem. Du kan også se et eksemplar af mange af de læremider, du kan låne i klassesæt.

  Informationssamlingen er åben alle skoledage og du er meget velkommen til at besøge os i vores åbningstid.

  Du finder os i både Esbjerg og Haderslev på følgende adresser:

  • Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
  • Lembckesvej 7, 6100 Haderslev

   

  Udlånssamlingen

  Langagervej 5B, Jels
  6630 Rødding

  Få hjælp til dit lån

  Lån læremidler til din undervisning i mitCFU og få dem bragt ud til dig på skolen. I vores udlånssamling har vi mange forskellige typer læremider, som spænder over fysiske læremidler i klassesæt til e-bøger og tv-udsendelser fra CFU Film & TV.

  Vi hjælper dig med alt omkring dit lån af læremidler på CFU: Har du ikke fået leveret, det du har bestilt, eller har du brug for hjælp til at forlænge et lån, så kontakt os. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at tegne abonnement på CFU Film& TV, hvis du har problemer med dit lån af e-bøger eller streaming af tv-udsendelser.

  08

  Nyhedsbrev

  Du kan tilmelde dig CFUs nyhedsbrev, hvor du kan markere interesseområdet matematik, så får du en nyhedsmail en gang i mellem.