Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Pædagogik på dansk - perspektiver og tendenser i dansk pædagogik

Udvekslingsforløb for nordisk talende studerende // Exchange course only for Nordic speaking students.

Tag et uddannelsesforløb, hvor du får indsigt i dansk pædagogik

Lige nu tilbyder vi

Efterårssemesteret 2023: 1. juni – 22. december 2023

Uddannelsesforløbet strækker sig fra d. 1. juni – 22. december 2023 inkl. 4 ugers sommerferie.
 

Er du studerende i Norden? Eller blot en nordisk talende studerende? Og vil du gerne kombinere din uddannelse med et semester i Danmark, hvor du lærer om perspektiver og tendenser i dansk pædagogik? Så er dette Erasmus kursus netop for dig.

Uddannelsesforløbet giver dig både teoretisk og praktisk viden om perspektiver og tendenser i dansk pædagogik på dagtilbudsområdet.

Du vælger ét af tre valgfrie områder:

 • Natur og udeliv
 • Kreative udtryksformer
 • Sundhedsfremme og bevægelse.

Med det valgfrie fagområde opnår du kompetencer til at skabe rammer og lede aktiviteter og pædagogiske processer, der gennem fordybelse støtter børns

 • Naturforståelse og naturoplevelse
 • Musiske og æstetiske udtryksformer
 • Trivsel og bevægelsesglæde

Et tværprofessionelt element og et praktikophold

Udover det valgfrie område består forløbet af et tværprofessionelt element samt et ti-dages praktikophold i et almindeligt dansk dagtilbud. Målet for praktikopholdet er, at du opnår kompetencer til at reflektere over og anvende den viden, som du har erhvervet gennem uddannelsesforløbets første måneder.

Forløbets indhold og opbygning

Uddannelsesforløbet svarer til 30 ECTS:

 • Valgfrit område 20 ECTS
 • Tværprofessionelt element 10 ECTS
 • 10-dages praktikophold i et almindeligt dansk dagtilbud

Kurset er opbygget med tre valgfri elementer, der hver giver 20 ECTS. Du vælger ét af dem. Derudover deltager du i et tværprofessionelt element på 10 ECTS samt en praktik.

Valgfrie elementer

Natur og udeliv

 • Udelivet med forskellige brugergrupper i det pædagogiske arbejde.
 • Teoretisk og praktisk tilgang til udeliv.
 • Viden om aktiviteter fra natur- miljø- og friluftlivspædagogik, som kan understøtte, udvikle og kvalificere den pædagogiske praksis i uderummet og bidrage til aktivitetsglæde.

Kreative udtryksformer

 • Æstetik og æstetiske dannelses- og læreprocesser.
 • Kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsmetoder. 
 • Skabende processers betydning for menneskers udvikling og livsmuligheder.
 • Udvikling og fornyelse af pædagogisk praksis.

Sundhedsfremme og bevægelse

 • Kunne motivere og engagere samt skabe bevægelsesglæde som grobund for sundhedsfremmende forandringsprocesser.
 • Opleve, opøve og anvende alsidige idræts- og bevægelsesmæssige færdigheder/aktiviteter.
 • Fokus på fysiske, psykiske og sociale handlekompetencer i sundhedsfremmeøjemed.
 • Didaktik i et idræts- og sundhedsfremmende perspektiv. Idræt og sundhedsfremme i et kulturelt perspektiv.
Det tværprofessionelle element

I forhold til det tværprofessionelle element er målet, at den studerende opnår kompetence til at reflektere over tværprofessionelle dilemmaer og lede tværgående samarbejdsprocesser gennem fordybelse i følgende temaer:

 1. Samarbejde om indkredsning og udvikling af helhedsorienterede løsninger på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.
 2. Koordinering af velfærdsydelser og samarbejdet mellem professionerne som en del af ydelsen.
 3. Samarbejde på tværs af professionsgrænser, tværprofessionel opgavevaretagelse.
 4. Kooperativt og kollaborativt arbejde på tværs af professioner og sektorer.
Praktik

Målet med praktikken er, at den studerende gennem deltagelse i dagtilbuddets pædagogiske hverdagsliv opnår kompetence til at reflektere over og anvende den viden om perspektiver og tendenser i dansk pædagogik, som de har erhvervet gennem uddannelsesforløbets første måneder.

Prøver

Det valgfrie område: Praktisk og mundtlig gruppeprøve på højst fire studerende.

Tværprofessionelt element: Skriftlig prøve i form af en tematiseret artikelsamling, der udarbejdes af grupper på højst fire studerende.

Praktikophold: Ingen prøve.

En række studieaktiviteter er forudsætningskrav for godkendelse af deltagelse og dermed adgang til prøverne. De studerende informeres om forudsætningskravene i Studieplanen.

Læs mere om videns- og færdighedsmål her.

Ansøgning

Deadline for ansøgning er den 1. maj 2023

Sådan søger du

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger her.
Yderligere information finder du i Erasmus Learning Agreement.

Lige nu tilbyder vi

Efterårssemesteret 2023: 1. juni – 22. december 2023

Uddannelsesforløbet strækker sig fra d. 1. juni – 22. december 2023 inkl. 4 ugers sommerferie.
 

Mere om uddannelsen 

Studiehverdag

Du kommer til at studere med danske studerende på hold med ca. 22-28 studerende frem til, du starter i praktikken. Du har ca. 12–16 undervisningstimer om ugen. Den øvrige tid op til 40 timer om ugen bruges til forberedelser, arbejde i studiegrupper mm.

Lektionstider er kl. 8.30-11.50 og 12.35-15.55.

Du vil blive en del af et dynamisk og eksperimenterende uddannelses– og læringsmiljø, der vægter tilegnelsen af stærk refleksiv faglighed, og som er kendetegnet ved forskningsbaseret viden, mod og skabende handlekompetence.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk.

Uddannelsesbyer

Du har mulighed for at blive tilknyttet en campus i to forskellige byer.

Kolding

Kolding er en by med ca. 58.000 indbyggere og er beliggende i den sydøstlige del af Jylland i bunden af Kolding fjord og tæt på skov og strand ca. 100 km. nord for den tyske grænse.

Byen er kendt for sit smukke Kongeslot og Design- og kunstmuseum samt den hyggelige atmosfære i byens små gader.
Læs mere på visitkolding.dk

Esbjerg

Esbjerg er en by med ca. 72.999 indbyggere og er beliggende i den sydvestlige del af Jylland lige ud til Nordsøen. Byen er kendt for sin store havn og levende by- og kulturliv. Læs mere på vadehavskysten.dk

Begge byer ligger mindre end 50 km. fra Billund Lufthavn.

Campus og studenterliv

Campus Kolding huser pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse og har ca. 600 studerende på en lille og hyggelig campus. Den 1. august 2022 flytter uddannelsen dog til en helt ny campus sammen med tre andre uddannelser.

Campus Esbjerg er en stor campus, der foruden pædagoguddannelsen huser socialrådgiver-, lærer- og fysioterapeutuddannelsen m.fl. I Esbjerg er der indskrevet ca. 3000 studerende.

Uanset hvilken campus du vælger, får du tildelt en studiementor, der kan vise dig til rette i den første tid – både fagligt og socialt.

Bolig

UC SYD hjælper dig med at finde bolig både i Esbjerg og Kolding.

Kontakt

Jane Klæsøe Koefoed
Internationalt kontor
jkly@ucsyd.dk
+45 7266 3022

Simon Bødker Andersen
International koordinator
siba@ucsyd.dk
+45 7266 5667