Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

FAQ om UC SYD som arbejdsplads

Få svar på dine spørgsmål.

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om UC SYD som arbejdsplads.

Generelle spørgsmål

Hvor kan jeg komme til at arbejde?

Vi dækker Syd- og Sønderjylland og har campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Tønder. Center for Undervisningsmidler (CFU) ligger i Esbjerg, Haderslev og Jels.  Klik her for at finde adresser.

For de fleste stillinger gælder det, at du bliver tilknyttet et tjenestested, men at du skal være indstillet på at skulle løse opgaver på vores andre campusser.

Hvilke værdier har UC SYD?

Vores værdier er vitalitet, ambition, nærhed og balance. 

UC SYD’s værdier er grundlaget for vores holdninger, og måden hvorpå vi handler. Det vi tror på, og det som driver os. Læs mere om vores værdier her. 

Er der særlige ledelsesmæssige værdier, som er kendetegnende for UC SYD?

Strategisk selvledelse er en del af vores ledelsesgrundlag. Det er ikke blot noget, vi taler om, og det forventes, at du som ansat på UC SYD kan agere i flere roller som selvledende medarbejder.

I praksis kommer det til udtryk ved, at vores medarbejdere oplever frihed til at løse deres opgaver og tillid, samtidig med at der altid er hjælp at finde hos kollegaer og leder, når der er brug for det. Strategisk selvledelse er en del kultur

Hvordan er kulturen på UC SYD?

Vi har en mangfoldig medarbejderstab, og vi ser forskellighed som en styrke. Vi har høj faglighed, og det er vigtigt for os at dele vores viden med hinanden. Vi har et pulserende liv i et uhøjtideligt miljø, hvor vi arbejder tæt på de studerende og tæt med hinanden. Men vores kultur rummer meget mere end det.

Hvilke forventninger er der til mig som medarbejder?

Vi har en stor grad af frihed til at planlægge vores hverdag og rum til at træffe selvstændige beslutninger. Vi kalder det strategisk selvledelse, og vi har således en forventning om, at du kan agere i forskellige roller som selvledende medarbejder.  

Vi har også en forventning om, at du har lyst til at lære og udvikle dig - både som individ og som professionel. 

Spørgsmål til jobansøgningen

Hvilke jobmuligheder har jeg hos UC SYD?

Vi ansætter medarbejdere i mange forskellige funktioner.  Du kan f.eks. arbejde inden for undervisning, forskning, kommunikation, HR, IT, økonomi, bibliotek, studieadministration, facility management og ledelse. Vi ansætter også medarbejdere på særlige vilkår, og vi har f.eks. ansatte i flexjob eller løntilskud, og vi tager efter nærmere aftale også personer ind i virksomhedspraktik.  

Du kan se vores ledige stillinger her. 

Hvordan søger jeg et job hos jer?

Ledige stillinger søges via vores e-rekrutteringssystem.  Du finder linket i jobopslaget.

Du kan ikke søge job via e-mail eller post, og vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger. Som offentlig institution er UC SYD som udgangspunkt forpligtet til at opslå alle stillinger.

Læs mere om ansættelsesprocessen her. 

Hvad skal jeg bruge for at søge job?

Når du søger job via vores e-rekrutteringssystem, så beder vi om dit CV og din ansøgning. Vi opfordrer dig til, at du også sender dine eksamensbeviser m.v. til os, men det er ikke et krav. Ved eventuel ansættelse skal du dog være opmærksom på, at vi i forbindelse med lønforhandlingen får brug for at modtage dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring. 

Læs mere om ansættelsesprocessen her.

Er der krav om en bestemt uddannelse for at søge job hos UC SYD?

Eventuelle krav om uddannelse vil fremgå af stillingsopslaget. I mange af vores stillinger forventer vi, at du har en relevant uddannelsesbaggrund, men vi har også stillinger, hvor du kan have en bred indgang til jobbet. 

Har I modtaget min ansøgning?

Når du søger job ved os via vores e-rekrutteringssystem, så modtager du bagefter en bekræftelse på din ansøgning per e-mail. Husk at tjekke din spam-mappe, hvis du ikke modtager en bekræftelse.

Jeg har ikke hørt fra UC SYD, og ansøgningsfristen er udløbet. Hvad kan jeg gøre?

Vi er meget grundige, og vi vil gerne ansætte de rette personer. Derfor kan tingene tage tid. Vi håber, at du har tålmodighed og forståelse, hvis vi ikke lader høre fra os lige med det samme. Du vil altid modtage et afslag, hvis du ikke kommer i betragtning til stillingen. 

Spørgsmål om samtalen 

Hvordan får jeg besked om, at jeg er inviteret til samtale?

Du modtager en mail med oplysninger om tid og sted, som du bedes bekræfte. 

Husk at tjekke din spammappe.

Hvordan kan jeg forberede mig til samtalen?

Vi vil anbefale dig at forberede et par relevante spørgsmål i forhold til selve jobbet og til UC SYD som arbejdsplads, som vi vil forsøge at besvare under samtalen. Hvis du ikke har kendskab til UC SYD på forhånd, så kan du have glæde af at læse mere om os på vores hjemmeside. 

Hvor kan jeg parkere?

Vi har mange studerende, der kommer i bil. Derfor kan det nogle gange tage lidt tid at finde en parkeringsplads. Kom gerne i god tid til din samtale, så du er klar på det aftalte tidspunkt.

Her kan du finde oversigter over vores lokationer med afmærkede områder til parkering. 

Hvordan forløber samtalen?

Der er ingen opskrift på den perfekte samtale. Men vigtigst er, at du er dig selv, og at du er så åben som muligt omkring dine erfaringer og dine ønsker for fremtiden.  

Vi forventer at samtalen varer 30-45 minutter.  

Vi vil fortælle lidt om UC SYD, den afdeling du vil blive en del af og om selve jobbet. Vi vil selvfølgelig også gerne høre lidt om dig og din motivation for at søge jobbet. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Læs mere om ansættelsesprocessen her.

Hvem deltager i samtalen?

Til samtalen deltager et ansættelsesudvalg, som typisk består af en leder og to til tre relevante medarbejdere.

Hvornår får jeg svar på, om jeg har fået jobbet?

Når alle personer har været til samtale, beslutter ansættelsesudvalget, hvem der bliver tilbudt jobbet. Vi bestræber os på at give besked senere samme dag eller i løbet af de næste par dage.  

Spørgsmål til ansættelsen 

Hvordan tilbydes jeg jobbet?

Din kommende leder kontakter dig per telefon og tilbyder dig jobbet. Lederen orienterer samtidig om, hvem der kan forhandle din løn, så du har mulighed for at tage kontakt til denne person. Det vil være en tillidsrepræsentant eller en anden forhandlingsberettiget. Læs mere om forhandling af din løn under spørgsmålet: Hvordan forhandles min løn? 

Hvordan forhandles min løn?

Vi følger de gældende overenskomster for staten på alle arbejdsområder, og for adjunkter/lektorer er ansættelsen også reguleret af stillingsstrukturen. Din løn fastsættes derfor ud fra overenskomsten for dit fagområde. Derudover kan der i nogle tilfælde forhandles et personligt kvalifikationstillæg.  

Inden din løn forhandles, har vi brug for at modtage dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring. I de fleste tilfælde er det din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. 

Hvordan er introduktionen til mit nye job?

Inden din opstart kontakter vi dig med information om, hvor og hvornår du skal møde den første arbejdsdag. Vi vil gøre vores bedste for at give dig en god, tryg og grunding introduktion til din afdeling, dine opgaver og UC SYD i almindelighed.

Er der flekstid?

Svaret gælder for administrative medarbejdere. Flekstid er for vores administrative medarbejdere en mulighed i den udstrækning, at arbejdsopgaver og servicefunktioner udøves på tilfredsstillende måde. 

Hvordan er arbejdstiden for undervisere?

Arbejdstilrettelæggelsen sker i en åben og tillidsbaseret dialog mellem medarbejder og leder. Arbejdstilrettelæggelsen sker på baggrund af en forventning om, at vores medarbejdere er strategisk selvledende. Det vil sige, at medarbejderne medvirker aktivt i tilrettelæggelsen af eget arbejde med afsæt i uddannelsens behov og institutionens overordnede målsætninger og udviklingsretning. 

Kan jeg arbejde hjemmefra?

Afhængig af din funktion og arbejdsopgaver kan der i nogle tilfælde efter aftale med din leder være mulighed for at arbejde hjemmefra. 

Hvilke karrieremuligheder er der for medarbejdere ved UC SYD?

Vi understøtter din karriereudvikling på flere måder bl.a. gennem internt jobskifte, videreuddannelse samt interne og eksterne kurser. Vi har også medarbejdere i adjunktforløb og Ph.d.-forløb. Vores filosofi er, at medarbejdere i udvikling er til alles fordel. Se eksempler på nogle af vores medarbejderes karriereudvikling her.

Vi har en fælles strategisk kompetencepulje, som alle medarbejdere kan søge midler fra til efter- og videreuddannelse på akademi-, diplom-, master- og kandidatniveau. Derudover kan der tildeles midler til f.eks. tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter. Formålet med den strategiske kompetencepulje er, at alle ressourcer i organisationen kommer i anvendelse, og at der tages strategisk stilling til anvendelse af midlerne. 

UC SYD's medarbejdere har en høj faglighed, og vi har en kultur, hvor videndeling bliver vægtet højt, hvilket også bidrager til din udvikling som medarbejder hos UC SYD.

Vi ansætter medarbejdere i faste og tidsbegrænsede stillinger og i stillinger som timelærere, hvilket kan være et springbræt til en fast ansættelse senere. 

Skal jeg være medlem af en bestemt fagforening?

Nej, det er ikke et krav, at du er medlem af en fagforening eller en A-kasse.  

Hvis du er organiseret i en af de fagforeninger, vi har overenskomst med, så har du som udgangspunkt automatisk en tillidsrepræsentant, som varetager dine interesser.  

Hvis du er medlem af en anden fagforening, så vil tillidsrepræsentanten dog altid forhandle din løn. 

Læs mere om job og karriere

Medarbejdere sidder ved bord og snakker sammen

Job og karriere

Ledige stillinger

Se hvilke ledige stillinger, du lige nu kan søge hos UC SYD.
Medarbejdere ved UC SYD

Job og karriere

Mød medarbejderne på UC SYD

Vi tror på, at UC SYD styrkes af, at der er plads til forskellighed. Her kan du møde fem af dine kommende kollegaer og høre, hvad de synes om UC SYD som arbejdsplads.
Medarbejdere ved UC SYD

Job og karriere

Kulturen på UC SYD

Når du træder ind ad døren på UC SYD, vil du med det samme mærke, at der er en helt særlig kultur og et livligt arbejdsmiljø. Vores kontorer ligger side om side med undervisningslokaler og fællesarealer, så studiemiljø, læringsmiljø og arbejdsmiljø smelter sammen. Vi arbejder tæt på de studerende og...