Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Kulturen på UC SYD

Vi balancerer høje ambitioner med et godt arbejdsliv. Oplev kulturen på UC SYD.

Når du træder ind ad døren på UC SYD, vil du med det samme mærke, at der er en helt særlig kultur og et livligt arbejdsmiljø. Vores kontorer ligger side om side med undervisningslokaler og fællesarealer, så studiemiljø, læringsmiljø og arbejdsmiljø smelter sammen. Vi arbejder tæt på de studerende og tæt med hinanden, hvilket skaber en speciel stemning og kultur.

Jeg sidder fysisk der, hvor der er studerende, selvom jeg arbejder i HR, og det er enormt fedt at mærke studiemiljøet ude på gangen.

Kira Leuenhagen, jurist i Studieservice

Vores styrke ligger i vores forskelligheder

Vi er en stor organisation med over 600 medarbejdere. Vi favner så forskellige faglige områder som sundhed, samfundsfag, pædagogik og kommunikation. Derfor rummer vi også en mangfoldighed af personligheder, fagligheder, kompetencer og kulturer. Og vi tror på, at UC SYD styrkes af, at der er plads til forskellighed.

Vi sidder ikke på vores viden

Som videns- og uddannelsesinstitution sætter vi en ære i at have en høj faglighed, og vi er meget opmærksomme på at dele vores viden med hinanden, fordi det slet og ret er nødvendigt – for vores egen skyld, for de studerendes, for samfundets og for professionernes skyld. Vi giver hinanden rum og plads til at prøve nye ting af. Vi er ikke bange for at udvikle os og gå nye veje, og du kan altid finde en kollega at sparre med, når du får en god idé.

Vinie Levisen

Vi er meget villige til at dele med hinanden og inspirere hinanden. Og det, synes jeg, er noget af det mest givende, jeg faktisk har på min arbejdsplads.

Vinie Levisen: Konsulent ved institut for sundhed

Vi arbejder sammen for at gøre en forskel

Vi skaber ny viden, og vi uddanner medarbejdere til nogle af de vigtigste professioner i det danske velfærdssamfund. Vores arbejdsglæde er let at få øje på, og vi er dedikerede, fordi vi oplever, at vores arbejde er meningsfyldt. Det, vi laver, gør en forskel for andre mennesker og for samfundet. Derfor vil du som medarbejder ved UC SYD få kollegaer, der er motiverede og nytænkende, og som omgås hinanden med respekt og hjælpsomhed. Vores mission er at uddanne studerende med den ypperste faglighed og udvikle dem til lærende mennesker.

Vi har nogle gode kollegaer, vi trækker alle sammen i samme retning, og vi hjælper hinanden. Det kommer man rigtigt langt med.

Anders Kristensen, pedel

Vi tror på strategisk selvledelse

Vi har frihed til at planlægge vores hverdag og rum til at træffe selvstændige beslutninger om, hvordan vi løser vores opgaver. Vi kalder det strategisk selvledelse, fordi det selvfølgelig foregår inden for UC SYD’s mål og rammer.

Min leder bruger ordet strategisk selvledelse, jeg kalder det frihed under ansvar. Det er i hvert fald en af grundene til, at jeg har valgt arbejdet. Man har ret stor indflydelse på de opgaver, man får.

Lea Deichmann Nielsen

Underviser

Helle Kornum

Jeg kan godt lide at arbejde på UC SYD, da vi har rum til at arbejde i, og vi selv sammenstøber vores hverdag. Der er en tillid, og vi har god indflydelse på vores arbejde.

Helle Kornum, HR Konsulent

Vi værdsætter både arbejde og fritid

Hos UC SYD tager vi det alvorligt, når vi siger, at medarbejderne skal opleve en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Du har i høj grad mulighed for selvstændigt, og i samarbejde med dine kolleger og din leder, at tilrettelægge dit arbejde, så der både er tid til faglig fordybelse og uforstyrret tid til familie, børn og fritidsinteresser. Der er i de fleste jobs mulighed for at aftale fleksible mødetider og hjemmearbejdsdage.

Vores værdier

Vores fire værdier er grundlaget for vores holdninger og måden, hvorpå vi handler. Læs mere om det vi tror på, og det som driver os her.

Vitalitet

Vi arbejder på at udvikle levende uddannelser, der forener menneskelig udvikling og et højt fagligt vidensniveau. Fordi vi mener, at mennesker udvikler sig bedst i dynamiske miljøer tilpasset den enkeltes behov.

Ambition

Vi har høje ambitioner. Drivkraften i uddannelse og arbejde er et højt fagligt niveau skabt via gensidige høje krav, praksisnær forskning og evnen til at tænke nyt.

Nærhed

Vi tager vare på menneskelige relationer. Talent skal udvikles i trygge rammer, med øje for den enkelte studerende og i tæt samarbejde med nærområdets arbejdspladser og virksomheder.

Balance

Vi mener, at det meningsfyldte liv balancerer studie, arbejde og fritid. At livskvaliteten stiger, når der er rum og overskud til at fokusere på faglig fordybelse og tryghed om det videre arbejdsliv.

Læs mere om job og karriere

Medarbejdere sidder ved bord og snakker sammen

Job og karriere

Ledige stillinger

Se hvilke ledige stillinger, du lige nu kan søge hos UC SYD.
Medarbejdere ved UC SYD

Job og karriere

Medarbejdere ved UC SYD

Job og karriere

Mød medarbejderne på UC SYD

Vi tror på, at UC SYD styrkes af, at der er plads til forskellighed. Her kan du møde fem af dine kommende kollegaer og høre, hvad de synes om UC SYD som arbejdsplads.