Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Diplomuddannelse i projektledelse

Tilmelding til Diplomuddannelse i projektledelse, foregår via modultilmelding

Gå direkte til moduler

Styrk dit projektlederskab med ny viden og metoder

 • Få kompetencer til at lede projekter med succes i forskellige typer virksomheder.
 • Styrk dine kompetencer blandet andet inden for strategi, coaching og ledelse.

Grunden til et succesfuldt eller et mislykket projekt kan ofte findes i ledelsen af det. Vil du gennemføre projekter med succes? Påtag dig rollen, gå forrest og håndter de komplekse og udviklingsorienterede opgaver professionelt. Med en Diplom i projektledelse bliver du godt klædt på til at sikre, at dine projekter ledes stærkt igennem i den pågældende virksomhed. 

På Diplomuddannelsen i projektledelse får du den nyeste viden, empirisk testede metoder og praktiske færdigheder. Du vil få styrket dine kompetencer inden for blandt andet innovation, strategi, coaching og ledelse. Dine valgfrie moduler vil vinkle din profil imod dit arbejde som projektleder i en privat virksomhed, offentlig organisation eller noget helt tredje.

Vidensdeling og tværfagligt arbejde er en nøgleegenskab som projektleder. Derfor vil du på uddannelsen møde andre projektledere fra forskellige brancher og organisationer, som du kan sparre og arbejde sammen med. 

Uddannelsen henvender sig både til dig, der har arbejdet med projektledelse i flere år, og som kender din organisation og kultur som din egen bukselomme. Men den er også for dig, der er ny i rollen som projektleder, eller snart skal være det.

Fakta om uddannelsen

 • Type : Diplomuddannelse
 • ECTS : 60
 • Økonomi : Egenbetaling
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid. Maksimalt 6 år.
 • Adgangskrav : Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Online samt to fremmødedage på vores campus i Haderslev.

Professionelle projektledere er i høj kurs

Flere og flere virksomheder har brug for menneskelige blæksprutter. Dem, som kan lede og løse projekter – og få virksomheder til at vokse. I første omgang er Diplomuddannelsen i projektledelse kommet til, fordi virksomheder endnu mere end før tørster efter professionelle projektledere. Og for at favne flest foregår undervisningen online.

LÆS NYHEDEN: Større behov for professionelle projektledere med virkningsfulde værktøjer

Flere organisationer har flyttet sig over i et projektorienteret fokus. Man lægger mere ud til medarbejderne. Og så skal de også være bedre til at lede deres projekter. Hvis de kan det, har du en mere selvkørende organisation, og det kan i sidste ende være med til at gøre en organisation stærk.

Søren Meinert

Lektor på Diplomuddannelsen i projektledelse på UC SYD

Om uddannelsen og undervisningen

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i projektledelse (60 ECTS) består af:

 • Tre obligatoriske grundmoduler (30 ECTS)
 • Tre valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Et afsluttende afgangsprojekt (15 ECTS)

De tre obligatoriske grundmoduler

De obligatoriske grundmoduler (10 ECTS) udbydes løbende.
Den forventede arbejdstid pr. modul er 280 timer.

De valgfrie moduler
De valgfrie moduler (5 ECTS) findes inden for følgende områder:

 • Konsulentkompetencer, coaching og ledelse
 • Innovation, agil strategi og facilitering
 • Økonomi, risikostyring og fundraising
 • Kunder, kontakt og kontrakt

Den forventede arbejdstid pr. valgmodul er 140 timer.
Du kan selv plukke de valgmoduler, der giver mening for dig, så du opnår et solidt projektfagligt grundlag for dit arbejde.
På UC SYD kan vi desværre ikke udbyde alle valgmoduler, men vi prøver at imødekomme de moduler med størst efterspørgsel.

Undervisningen

Et 10 ECTS-modul består af 8 studiedage, og et 5 ECTS-modul består af 5 studiedage.

Den første studiedag er en opstartsdag med fysisk fremmøde på Campus Haderslev. Her gennemgår vi de IT- systemer og værktøjer, der anvendes i undervisningen, og vi etablerer studiegrupper.

De 6 efterfølgende studiedage er fleksibelt tilrettelagt med online fremmøde. Den sidste studiedag er med fysisk fremmøde i Haderslev, hvor der er mulighed for at deltage i fælles opsamling og vejledning.

Mellem studiedagene er der planlagt selvstyrende gruppelæringsprocesser, hvor studerende mødes på egen hånd i studiegrupper. Her reflekteres, trænes og udveksles erfaringer i relation til undervisningens temaer og opgaver.

Du skal regne med selvstudie, som forberedelse til studiedagene og arbejdet i studiegrupperne.

Dine undervisere

Læs mere om dine undervisere på Diplom i projektledelse:

Praktiske informationer

Uddannelsens varighed

Diplomuddannelsen i projektledelse er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter. 

Sådan tilmelder du dig

Som studerende på Diplom i projektledelse tilmelder du dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, der passer dig. Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Se oversigten over obligatoriske og valgfrie moduler på Diplom i projektledelse længere nede på siden.

Adgangskrav på Diplom i projektledelse

For at blive optaget på modulerne på uddannelsen skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau. Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 
For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Økonomi

Diplomuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside. 

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

Studievejledning

Få råd og vejledning til at vælge den rigtige efter- og videreuddannelse. Vi har samlet de vigtigste oplysninger til dig, der har spørgsmål til dit studievalg. Du kan også kontakte vores studievejleder for personlig vejledning.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt, som tilsammen udgør 60 ECTS-point. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche.

Oversigt over uddannelsens opbygning

Obligatoriske moduler

Projektledelse - metoder og værktøjer

ECTS: 10

Læs mere

Projektstrategi og -organisation

ECTS: 10

Læs mere

Afgangsprojekt, Diplom i projektledelse

ECTS: 15

Læs mere

Valgfrie moduler

Sortér valgmodulerne på fagområde eller semester, og få vist lige de moduler, der er relevante for dig.

Har du spørgsmål? Kontakt os

Søren Skousen

Lektor

Søren Faaborg Skousen (SMSK)

Søren Skousen har 15 års professionel erfaring med undervisning, forskning, og projektledelse, hvilket både indbefatter universiteter, erhvervsakademier, og professionshøjskoler. Han er uddannet cand. pæd .antro., hvilket er indenfor antropologi og pædagogik.